Heemkring Westerring

Omvat Eine, Heurne en Mullem

Fotoalbum

Aktiviteiten

2018 - De Groote oorlog voorbij.

TENTOONSTELLING ‘DE GROOTE OORLOG VOORBIJ: 1918 - 1928’
DE NAOORLOGSE PERIODE ONDER DE LOEP

Na de Eerste Wereldoorlog ondergaat België - net zoals de wereld - ingrijpende veranderingen. De samenleving worstelt met ontwrichting. En tegelijkertijd herleeft ze.

Met de tentoonstelling ‘De Groote Oorlog voorbij: 1918-1928’ gaat het War Heritage Institute dieper in op verschillende grote thema’s: het eindoffensief, de bevrijding, de periode kort na de oorlog, de geopolitieke omwentelingen, de economische heropbouw, het rouwproces en de herinnering, de socio-politieke en de socio-culturele veranderingen.

De tentoonstelling omvat uitzonderlijke stukken uit de rijke WHI-collecties en uit nationale en internationale musea. Decors en getuigenissen uit ‘Les Années folles’ en interactieve tools brengen een sfeer vol verrassing en emotie.

Het is voor ons een grote eer om onze maquette daar tentoon te stellen.

Deze tentoonstelling loop van 21/09/2018 tot 21/09/2019.
meer info op http://www.warheritage14-18.be/

Zondag 2 September 2018 - Verbroedering Esnes-Eine

Wie op zondag 2 september nog mee wil met de Einse Heemkrin Westerring naar de verbroedering met het Franse Esnes (Fr.) moet zich reppen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de bus, 

Contact: Magda DE LANGE - Voorzitster - 055/316466

2018 - 100 jaar einde GROOTE OORLOG

In 2018 is het precies 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan Wereldoorlog 1
of De Groote Oorlog. Stad Oudenaarde wil deze gebeurtenis
niet onopgemerkt voorbij laten gaan, en plant een herdenkingsweekend.

meer info op www.nieuwsblad.be
Fietsstad herdenkt Groote Oorlog met route langs sporen van honderd jaar oude front
Affiche tentoonstelling 2018 FINAL

Westerring Eine organiseert een tentoonstelling als
eerbetoon aan alle strijders van WO I die ons land
bevrijd hebben, en in het bijzonder aan de twee
Amerikaanse helden private Burke en sergeant
Smithhisler.
Locatie : Zaal De Kring in Eine
Kapittelstraat 7, 9700 Eine (Oudenaarde)
Data : • Zaterdag 26 mei t.e.m. donderdag 31 mei
• Telkens van 14.00 u. tot 18.00 u.
• Gratis toegang
Scholen kunnen, mits op voorhand te verwittigen,
de nodige uitleg ter plaatse krijgen door een van de
medewerkers.
Info en reservatie op : 055 31 64 66

100 jaar oorlog flyer zijde 1 2100 jaar oorlog flyer

Tentoonstelling Memorial Weekend

Naar aanleiding van de herdenking van het einde van WO I, nu honderd jaar geleden, organiseren Heemkring Westerring, in samenwerking met de stad Oudenaarde, een tentoonstelling in de Zaal De Kring. Daar wordt nogmaals uit de doeken gedaan wat de Amerikaanse inbreng was op het einde van WO I. Daarbij hebben twee van hun manschappen een cruciale rol gespeeld, met name Sgt Paul Smithhisler en Private Frank Burke. Door hun inzet konden de geallieerden, ter hoogte van Heurne-Eine, de Duitse stellingen lokaliseren en ontwrichten. Zo werden vele mensenlevens gespaard en stopten de bombardementen op Oudenaarde die reeds zwaar gehavend uit de strijd kwam.

Omdat de Amerikaanse manschappen die hier slag leverden vooral gerekruteerd werden uit de staat Ohio heeft deze Amerikaanse staat ons de Ohio-brug geschonken die in 1929 werd ingehuldigd. Deze oorspronkelijke brug is om verschillende redenen (te lezen op het info blok op het Ohioplein) reeds vervangen geweest door een nieuwe brug, maar blijft natuurlijk het symbool van de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen hier en hun succesvolle inbreng voor het doorbreken van de Duitse weerstand.

Wij willen daarom niet vergeten wat de Amerikanen hier samen met de geallieerden door hun heldhaftige inbreng verwezenlijkt hebben. Daarom ook deze tentoonstelling als eerbetoon aan alle strijders van WO I die ons land bevrijd hebben en speciaal aan onze twee Amerikaanse helden.

De tentoonstelling heeft plaats in de Zaal De Kring in Eine en is voor het publiek toegankelijk van
zaterdag 26/5/2018 tot en met donderdag 31/5/2018, telkens van 14 uur tot 18 uur.

Wij richten ons speciaal tot de scholen die, mits op voorhand te verwittigen, de nodige uitleg ter plaatse kunnen krijgen door een van onze medewerkers.

Ons nummer : 055/316466.

2017 Walter Van Steenbrugge: "Straffen op mensenmaat"

Heemkring Westerring nodigt, samen met Davidsfonds  meester Walter Van Steenbrugge uit voor een lezing over strafrecht in België.

Walter van SteenbruggeWalter Van Steenbrugge verwierf bekendheid als strafpleiter in verscheidene spraakmakende assisenzaken. Daarnaast voert hij een gedreven strijd voor een hervorming van het Belgische rechtssysteem: in al zijn jaren aan de balie zag hij hoe de gerechtelijke molen dol draait door middeleeuwse systemen, slecht gevoerde politieonderzoeken, procedureblunders en overbevolkte gevangenissen. Van Steenbrugge pleit net voor meer zorgvuldigheid: bij het opstellen van wetten, tijdens het onderzoek, bij de strafuitvoering. Want oordelen over iemands leven is wellicht het moeilijkste wat bestaat.
Een interessante lezing, op het niveau van leken.

Praktisch: Inkom €5

Dinsdag 10 oktober 2017om 20.00 u
in zaal De Kring, Eine

Ledenhoek

Heeft u een abonnement op ons tijdschrift Westerring ? Dan kunt u zich hier aanmelden met de nummer (5karakters) en de volledige naam vermeld op het etiket van uw boekje.