Heemkring Westerring

Omvat Eine, Heurne en Mullem

Fotoalbum

Aktiviteiten

Tentoonstelling Memorial Weekend

Naar aanleiding van de herdenking van het einde van WO I, nu honderd jaar geleden, organiseren Heemkring Westerring, in samenwerking met de stad Oudenaarde, een tentoonstelling in de Zaal De Kring. Daar wordt nogmaals uit de doeken gedaan wat de Amerikaanse inbreng was op het einde van WO I. Daarbij hebben twee van hun manschappen een cruciale rol gespeeld, met name Sgt Paul Smithhisler en Private Frank Burke. Door hun inzet konden de geallieerden, ter hoogte van Heurne-Eine, de Duitse stellingen lokaliseren en ontwrichten. Zo werden vele mensenlevens gespaard en stopten de bombardementen op Oudenaarde die reeds zwaar gehavend uit de strijd kwam.

Omdat de Amerikaanse manschappen die hier slag leverden vooral gerekruteerd werden uit de staat Ohio heeft deze Amerikaanse staat ons de Ohio-brug geschonken die in 1929 werd ingehuldigd. Deze oorspronkelijke brug is om verschillende redenen (te lezen op het info blok op het Ohioplein) reeds vervangen geweest door een nieuwe brug, maar blijft natuurlijk het symbool van de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen hier en hun succesvolle inbreng voor het doorbreken van de Duitse weerstand.

Wij willen daarom niet vergeten wat de Amerikanen hier samen met de geallieerden door hun heldhaftige inbreng verwezenlijkt hebben. Daarom ook deze tentoonstelling als eerbetoon aan alle strijders van WO I die ons land bevrijd hebben en speciaal aan onze twee Amerikaanse helden.

De tentoonstelling heeft plaats in de Zaal De Kring in Eine en is voor het publiek toegankelijk van
zaterdag 26/5/2018 tot en met donderdag 31/5/2018, telkens van 14 uur tot 18 uur.

Wij richten ons speciaal tot de scholen die, mits op voorhand te verwittigen, de nodige uitleg ter plaatse kunnen krijgen door een van onze medewerkers.

Ons nummer : 055/316466.

2018 - 100 jaar einde GROOTE OORLOG

In 2018 is het precies 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan Wereldoorlog 1
of De Groote Oorlog. Stad Oudenaarde wil deze gebeurtenis
niet onopgemerkt voorbij laten gaan, en plant een herdenkingsweekend.

meer info op www.nieuwsblad.be
Fietsstad herdenkt Groote Oorlog met route langs sporen van honderd jaar oude front
Affiche tentoonstelling 2018 FINAL

Westerring Eine organiseert een tentoonstelling als
eerbetoon aan alle strijders van WO I die ons land
bevrijd hebben, en in het bijzonder aan de twee
Amerikaanse helden private Burke en sergeant
Smithhisler.
Locatie : Zaal De Kring in Eine
Kapittelstraat 7, 9700 Eine (Oudenaarde)
Data : • Zaterdag 26 mei t.e.m. donderdag 31 mei
• Telkens van 14.00 u. tot 18.00 u.
• Gratis toegang
Scholen kunnen, mits op voorhand te verwittigen,
de nodige uitleg ter plaatse krijgen door een van de
medewerkers.
Info en reservatie op : 055 31 64 66

100 jaar oorlog flyer zijde 1 2100 jaar oorlog flyer

2016 - Voordracht conservering crypte Sint-Eligiuskerk Eine

Toen in 1970 een crypte werd ontdekt onder de huidige Sint-Eligiuskerk, werd begonnen met het blootleggen ervan en het reconstrueren van wat de eerste kerk van Eine bleek te zijn. 45 jaar later is er, letterlijk, al heel wat water doorheen de zee der crypte gestroomd. In opdracht van de Kerkfabriek Sint-Eligius Eine, is er een grondig archeologisch en architectonisch onderzoek gebeurd. Hoe komt het dat dit water almaar terugkomt ? Kan dit worden verholpen ? Welk effect heeft de hoge vochtigheidsgraad op de muurschilderingen ? Hoe kunnen die zo goed mogelijk worden geconserveerd ? Is het droogleggen van de crypte wel een oplossing ? Welk impact zullen eventuele werken hebben op de huidige Sint-Eligiuskerk en haar vieringen ?

Dit onderzoek is ondertussen afgerond. Er werd een rapport opgesteld met aanbevelingen voor de verdere conservering van de crypte en de muurschilderingen. Archeoloog en auteur van dit rapport, Hugo Vandenborre, zal, tijdens een voordracht, meer uitleg geven over zijn bevindingen. Ook de mensen van architectenbureau Arch en Teco Architecture and Planning zullen die avond aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Dit alles zal bovendien gekaderd worden in een historische context. Een precieze datum is nog niet bekend maar deze voordracht zal doorgaan eind april – begin mei 2016.

De Kerkraad Sint-Eligius Eine, in samenwerking met Davidsfonds Eine en de Heemkundige Kring Eine, nodigen u van harte uit op deze voordracht die zal doorgaan in de Sint-Eligiuskerk. Deze voordracht wordt gevolgd door een receptie u aangeboden door de Kerkfabriek Sint-Eligius Eine.

U kan hier de Crypte in 3D Bekijken
Crype in 3D

Datum :  26 april 2016 om 19h30  

lees ook

De Crypte
De St-Eligiuskerk
Voordracht Conservering CrypteVoordracht Conservering CrypteVoordracht Conservering Crypte DSC 0046Voordracht Conservering CrypteVoordracht Conservering CrypteVoordracht Conservering CrypteVoordracht Conservering Crypte

De foto's kan u hier bekijken

2017 Walter Van Steenbrugge: "Straffen op mensenmaat"

Heemkring Westerring nodigt, samen met Davidsfonds  meester Walter Van Steenbrugge uit voor een lezing over strafrecht in België.

Walter van SteenbruggeWalter Van Steenbrugge verwierf bekendheid als strafpleiter in verscheidene spraakmakende assisenzaken. Daarnaast voert hij een gedreven strijd voor een hervorming van het Belgische rechtssysteem: in al zijn jaren aan de balie zag hij hoe de gerechtelijke molen dol draait door middeleeuwse systemen, slecht gevoerde politieonderzoeken, procedureblunders en overbevolkte gevangenissen. Van Steenbrugge pleit net voor meer zorgvuldigheid: bij het opstellen van wetten, tijdens het onderzoek, bij de strafuitvoering. Want oordelen over iemands leven is wellicht het moeilijkste wat bestaat.
Een interessante lezing, op het niveau van leken.

Praktisch: Inkom €5

Dinsdag 10 oktober 2017om 20.00 u
in zaal De Kring, Eine