Heemkring Westerring

Omvat Eine, Heurne en Mullem

't Heem is open op donderdag
25 okt 2018
19:00 - 21:00

't Heem is open op zondag
04 nov 2018
10:00 - 12:00

't Heem is open op zondag
02 dec 2018
10:00 - 12:00

De Vapeurkies

De Vapeurkies zijn na 7 jaar (2012) , nog steeds ontsproten uit het zompige geboor­tekanaal van KSA Eine {alien behalve een Heurns adoptiekindje), gestaag op weg naar hun fietelpuberteit. Hoewel de volwassenheid lonkt, verblijven zij nog steeds in hun stinkende zweterige staat van lichte ontbinding. En laat nu dat juist het milieu zijn, waarin een waar Vapeurke tot voile bloei komt! leder jaar met hart en ziel en zoals steeds; op de laatste knip ... Jean-Guy De Smet, Jan Grypdon, Kristof Dhaenens, Jeroen Martens, Eline Huysman, Gil Bos­tijn, Ogi De Clerck, Michiel Glorieux, Thibault Michels, Clem Bostijn, Barbara Martens, Maarten Devrieze en Klaus Cnudde.

Uit de veilige moederschoot van de KSA van Eine zijn 10 jongeren ont­sproten die zichzelf zot genoeg vinden om mee te doen aan de Fietel. Ze noemen zichzelf 'De Vapeurkies', een verwijzing naar de zweterige toestand waarin ze verkeren na een zwaar avondje doorzakken.

Het is immers in die ongewassen toestand dat ze op de beste ideeen komen.

Leden 2012: Thomas Glorieux, Barbara Martens, Ogi De Clerck, Jean-Guy De smet, Maarten Devriesse, Rik Tammenaers (niet-lid), Jeroen Martens, Jan Grypdon, Eline Huysman, Michiel Glorieux, Klaus Cnudde