Heemkring Westerring

Omvat Eine, Heurne en Mullem

Fotoalbum

Kalender 't Es te doene

September 2021
Z M D W D V Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Articles

Randgang Kerk Eine

De Stad Oudenaarde wil de rondgang Kaptiller herstellen, maar dan moeten er graven op het kerkhof verdwijnen.

Rondgang Kapittel

Taptoe

TaptoeDen TapToe

Wat is de betekenis van "TapToe" ?

De oorsprong van de taptoe gaat terug tot in de tijd van cue Prins Maurits, omstreeks bet jaar 1600. De taptoe neemt in de militaire muziek een zeer bijzondere plaats in. Oorspronkelijk was het een signaal, geslagen op de drum of geblazen op de trompet of hoorn. Destijds werd er 's avonds in de garnizoenen en kantonnementen een signaal geslagen of geblazen als teken dat de soldaten zich naar hun nachtverblijven moesten begeven, want de "TAP" ging "TOE".

Nu is het de betekenis dat de Kermis is afgesloten. De laatste vaten  gaan eraan. Men zingt samen nog enkele liederen, met onze Christ Delarue als dirigent.


Meer hierover op deze site

Ontstaan van de Fietel

 

Toen Prosper op 2 oktober 1894 stierf, woonde hij in de Statiestraat nr 12 te Eine. Zijn sterfhuis bleef grotendeels intact en heeft Ohiostraat nr. 195 als huidig adres.

 Keezere.

Geen verhaal maar ware feiten uit mei 1852 : Een groepje vrome vrouwen besloten op bedevaart te gaan naar Kerselare. Dit Maria bedevaartsoord, beter gekend als “Keezere”, bevindt zich in de vroegere gemeente Edelare.

Prosper De Maeght kreeg van zijn vrouw Lucie de opdracht om tijdens haar afwezigheid “op de deur te letten”. Dit betekende dat hij de klanten moest bedienen in zijn tabakswinkel en de herberg.

Verscheidene mannen namen deze gelegenheid te baat om eens zorgeloos de bloemetjes buiten te zetten. Er werd verzameld in het muzieklokaal de Casino. Na enige tijd werd besloten om ook de andere kroegen eens te bezoeken. Opdat hun dirigent Prosper met hen zou kunnen meestappen werd de deur uit zijn hengsels gelicht en op een kruiwagen geplaatst. Op deze wijze kon Prosper zich letterlijk aan zijn belofte houden m.a.w. :

“Aelsoo lette gh’ie op de deure!” (werd op zijn West-Vlaams geschreven)

 Eén jaar na vermelde feiten werd “de terugkeer van Keezere” herdacht met een ludieke “kiskiesproosessie”. Dit werd de aanleiding om het daaropvolgende jaar een stoet in te richten. De fietel was geboren ! Het werd een ommegang, niet naar een bedevaartsoord, noch met enig ander religieus motief. Het werd een ludieke, leutige, koddige fietelstoet. Het was straattoneel waarbij de toeschouwers eens goed konden lachen. Hierbij kregen politici, geestelijkheid, dorpsfiguren, “Jan en alleman” een ferme veeg uit de pan en werden opmerkelijke gebeurtenissen in alle vormen van humor ten tonele gebracht.

De stoet trok door de Einse straten op de tweede maandag van de septemberkermis. De kermis werd uiteindelijk de daaropvolgende dinsdag besloten met de herdenking en uitbeelding van “de terugkeer van Keezere”.

De Fitelbroeders waren met deze leuke bedoening de voorlopers van de Volgelingen Van Prosper (VVP fietelgroepen) en hun jaarlijkse taptoe. Deze oude traditie werd immers in 1979 in ere hersteld.

Merkwaardigheden.

- In 1946 werd het honderdjarig bestaan van de fietel gevierd.

- Naar aanleiding van de fusie met Oudenaarde kreeg in 1965 de Korte Molenstraat de nieuwe naam van “Fietelstraat” toebedeeld en werd later nog verlengd met de toenmalige Omloopwegel.

- Van 1967 tot en met 1983 werd er jaarlijks een fietelprinses verkozen, welke samen met haar twee eredames ook aan de fietelstoet deelnam. In 1969 en 1970 was er ook nog een fietelprins.

- In 1971 werd naar aanleiding van het 125 jarig bestaan een retro fietel-tentoonstelling in de kapel van het Visitatieklooster gehouden.

- Vanaf 1977 had de fietelstoet plaats op de vierde zondag van september. De traditionele maandag moest omwille van de moderne werkomstandigheden wijken aangezien veel fieteldeelnemers om die reden geen verlof meer kregen.

- Vanaf 1979 houden de fieteldeelnemers hun taptoe op deze oorspronkelijke fietelmaandag.

- In 1986 vond de 140e fietel plaats. Tijdens de daarop volgende taptoe werd echter orde op zaken gesteld en werd opnieuw juist gerekend met “1854” als startdatum.

- In 1993 kregen we aldus de 140 bis fietelstoet !!!

 Prosper De Maeghtplein.

Aan de hoek van de Kapittelstraat en de Nestor De Tièrestraat lag een anoniem pleintje. Dit ontstond tengevolge het overwelven van de Marollebeek. Het kreeg “Prosper De Maeghtplein” als officiële naam, Prosperpleintje in de volksmond. De naamgeving van dit pleintje heeft een vleugje folklore en iets met de oprichting van de “Volgelingen Van Prosper” zijnde de “VVP-fietelgroepen” te maken.

Tijdens de eerste aldaar gehouden “taptoe” in 1984 werd een verdorde spar vervangen door de “Prosper-den”. Deze den werd spijtig genoeg “zomaar” in 2005 geveld.

Onze plaatselijke brouwer Louis Cnudde zou in 1985 de eerste steen leggen ter oprichting van een fietelbeeld. Om de kosten te dekken werden glasramen van de Einse deelgemeente verkocht. De afdeling “Sierkunsten” van de Koninklijke Academie van Oudenaarde stond in voor de aanmaak van het fietelbeeld. Voor de kruiwagen en deur werden oude voorwerpen gebruikt. De figuur “Prosper De Maeght” werd in polyester door eindejaars Marc Lampens (Zevergem), in samenwerking met leraar Roland Deserrano (Gullegem), vervaardigd.

De naam van het fietelbeeld en het pleintje verwijzen naar Prosper De Maeght, de stichter van de Einse fietel Het waren twee “Anna’s” De Maeght die op zaterdag, 20 september 1986 het beeld van hun groot- en overgrootvader mochten onthullen. Na het zingen van een nieuw origineel fietellied werd deze mooie, warme en zonnige nazomerdag afgesloten door een receptie met bruine streekbieren.

Een nieuwe gedenkplaat !

Aanleiding hiertoe : in 1999 was het precies 150 jaar geleden dat de stichter van de Einse fietel “Prosper De Maeght” zich in Eine kwam vestigen. Tevens was het toen 20 jaar geleden dat de V.V.P.-Eine opgericht werd. Als aandenken aan deze beide verjaardagen werd door de V.V.P. een gedenkplaat aan Prosper De Maeght’s eerste woonhuis in de Fabrieksstraat te Eine opgehangen.

Tentoonstelling naar aanleiding van 150 jaar fietel.!

Christ – juli 2005.

Beschermleden

Dit zijn onze beschermleden.
Door een steunabonnement van min. € 65,00 kan u hier een vermelding bekomen !!!!

Onze beschermleden

Doel

AANPASSINGEN :
Sinds 15 mei 1997 is onze heemkring een vereniging zonder winstoogmerk. Dit werd bekrachtigd na publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15 september 1997 onder identificatienummer 14983/97.
Op donderdag, 14 juni 2001 werd de beheerraad van de vzw en de werkgroep herschikt.
De benaming voor de heemkundige kring en zijn werking wordt op zelfde data "Heemkring Westerring".Kandidaat medewerk(st)ers zijn steeds welkom!

VERWEZENLIJKINGEN :
Als bijzonderste realisaties zijn te vermelden :
  - Uitgifte van een set nieuwe kleurzichtkaarten van
     Eine-Heurne-Mullem
  - Uitgifte van het trimestrieel contactblad “WESTERRING”
  - Overschakeling van feitelijke vereniging naar “VZW”
  - Opstarten van een archiefplaats in «’t HEEM» Eineplein nr 3.
  - Een eigen website : www.westerring.be en e-mail
     heemkring@westerring.be
  - De domeinnaam www.eine.be behoort eveneens aan onze
     heemkring.
  - Uitwerken van een kapellekiesroute = fietsroute van 32 km.
  - Het verdwenen “Kapiteinskapelleke”
     (Slag bij Oudenaarde 1708)in 2000 heropgebouwd.
  - Plaatsen van het Genadebeeld OLV ter Craenevelde
  - Nieuw St.-Amandusbeeld in niskapel van de KBO school te
     Heurne.
  - Verbroedering met het franse dorp “ESNES” nabij Cambrai.
  - (Landastjaar 1996 + Enne 1998 & 2000 & 2002 & 2004 & 2006
      & 2008 & 2010)
  - Nacht van de Geschiedenis i.s.m Davidsfonds Eine
     (2004/2006)
  - Provinciale Raadsvergadering (maart 2004) Heemkringen
     Oost-Vlaanderen (KBO Eine)
  - Ontvangst op het Oudenaards Stadhuis n.a.v 10 jarig bestaan
  - Zilveren Taptoe 2004
  - Uitgifte dorpsvlag Eine (3e editie) ism Unizo Eine
      & ’t Eins Feestkomitee
  - Infopaneel Ohiobrug op Ohioplein geïnstalleerd
     Uitgifte “Bizon” gedenkbeeldje
  - Fietelbeeld Prosper De Maeght (1986) in tuin
     van ’t Heem (2008)
  - ’t Westervenster – showvenster in de Nestor De Tièrestraat 71
      (Verwarming-Sanitair Vermeersch)
  - Nieuwe HK Westerring verenigingsvlag (2009)

Vijftien Jaarthema - tentoonstellingen :
  - De Maeght : een muzikale familie.
  - Nestor De Tière (ook in OB = Vleeshuis)
  - Graven van Landast
  - Oes Kapellekies (in de 3 deelgemeenten)
  - “Esnes” en zijn kasteel
  - Heurne 1999 & 5 jaar Eigefolk
  - Reimond Stijns (ook in OB)
  - Pater Camiel Ruyffelaert
  - Onze burgemeesters (’t Heem)
  - Ontstaan Einse fietel, 150 jaar geleden (in OB & Doorn)
  - 150 jaar Einse Fietel & 25 jaar VVP Fietelgroepen
  - 50 jaar Grimbergen (sociale wijken)
  - 100-125-150 : “Schrijvers van bij ons” (ook in OB)
  - “Feesten-Vlaggen-Verenigingen” – 10 jaar ’t Heem
  - 150 jaar geleden - Prosper Stijns in Mullem geboren
  - 75 jaar K.S.A. (+VKSJ) Eine – 2010

Zeven gelegenheidstentoonstellingen :
  - Eén jaar Heemkundige Kring
  - Prosper De Maeght : een volksfiguur (in OB)
  - Verbroedering “Enne 2000”
  - Het Kapiteinskapelleke (Openmonumentendag)
  - 10 jaar Heemkring Westerring (Erfgoeddag)
  - Spoorlijn Nazareth-Bevere officieel in gebruik (1857)
  - Bloei en teloorgang van de textielindustrie in Eine

Acht tentoonstellingen als medewerker :
  - 175 jaar Kon. Harmonie St Cecilia Eine
  - 50 jaar KWIK Eine
  - De Kerkschatten in de St Eligiuskerk te Eine
  - De slag bij Oudenaarde in 1708
  - Open monumentendag 2000 (St Eligiuskerk)
  - 75 jaar Middenstand Eine
  - 60 jaar Bevrijding & de Ohiobrug (maquette)
  - 110 jaar ACV Eine-Mullem


BEREIKBAARHEID :
Lokaal & Archiefplaats : ' t HEEM,
Eineplein, 3, Oudenaarde (vlakbij de St Eligiuskerk van Eine).
is elke maand vrij toegankelijk :
* de eerste zondag tussen 10 en 12 uur.
* de laatste donderdag tussen 19 en 22.00 uur

Archivaris : Patrick De Wambersie,
Molenstraat 89,
9700 Oudenaarde-Eine
Tel.: 055/319022 

Ledenhoek

Heeft u een abonnement op ons tijdschrift Westerring ? Dan kunt u zich hier aanmelden met de nummer (5karakters) en de volledige naam vermeld op het etiket van uw boekje.