Heemkring Westerring

Omvat Eine, Heurne en Mullem

Fotoalbum

Doel

AANPASSINGEN :
Sinds 15 mei 1997 is onze heemkring een vereniging zonder winstoogmerk. Dit werd bekrachtigd na publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15 september 1997 onder identificatienummer 14983/97.
Op donderdag, 14 juni 2001 werd de beheerraad van de vzw en de werkgroep herschikt.
De benaming voor de heemkundige kring en zijn werking wordt op zelfde data "Heemkring Westerring".Kandidaat medewerk(st)ers zijn steeds welkom!

VERWEZENLIJKINGEN :
Als bijzonderste realisaties zijn te vermelden :
  - Uitgifte van een set nieuwe kleurzichtkaarten van
     Eine-Heurne-Mullem
  - Uitgifte van het trimestrieel contactblad “WESTERRING”
  - Overschakeling van feitelijke vereniging naar “VZW”
  - Opstarten van een archiefplaats in «’t HEEM» Eineplein nr 3.
  - Een eigen website : www.westerring.be en e-mail
     heemkring@westerring.be
  - De domeinnaam www.eine.be behoort eveneens aan onze
     heemkring.
  - Uitwerken van een kapellekiesroute = fietsroute van 32 km.
  - Het verdwenen “Kapiteinskapelleke”
     (Slag bij Oudenaarde 1708)in 2000 heropgebouwd.
  - Plaatsen van het Genadebeeld OLV ter Craenevelde
  - Nieuw St.-Amandusbeeld in niskapel van de KBO school te
     Heurne.
  - Verbroedering met het franse dorp “ESNES” nabij Cambrai.
  - (Landastjaar 1996 + Enne 1998 & 2000 & 2002 & 2004 & 2006
      & 2008 & 2010)
  - Nacht van de Geschiedenis i.s.m Davidsfonds Eine
     (2004/2006)
  - Provinciale Raadsvergadering (maart 2004) Heemkringen
     Oost-Vlaanderen (KBO Eine)
  - Ontvangst op het Oudenaards Stadhuis n.a.v 10 jarig bestaan
  - Zilveren Taptoe 2004
  - Uitgifte dorpsvlag Eine (3e editie) ism Unizo Eine
      & ’t Eins Feestkomitee
  - Infopaneel Ohiobrug op Ohioplein geïnstalleerd
     Uitgifte “Bizon” gedenkbeeldje
  - Fietelbeeld Prosper De Maeght (1986) in tuin
     van ’t Heem (2008)
  - ’t Westervenster – showvenster in de Nestor De Tièrestraat 71
      (Verwarming-Sanitair Vermeersch)
  - Nieuwe HK Westerring verenigingsvlag (2009)

Vijftien Jaarthema - tentoonstellingen :
  - De Maeght : een muzikale familie.
  - Nestor De Tière (ook in OB = Vleeshuis)
  - Graven van Landast
  - Oes Kapellekies (in de 3 deelgemeenten)
  - “Esnes” en zijn kasteel
  - Heurne 1999 & 5 jaar Eigefolk
  - Reimond Stijns (ook in OB)
  - Pater Camiel Ruyffelaert
  - Onze burgemeesters (’t Heem)
  - Ontstaan Einse fietel, 150 jaar geleden (in OB & Doorn)
  - 150 jaar Einse Fietel & 25 jaar VVP Fietelgroepen
  - 50 jaar Grimbergen (sociale wijken)
  - 100-125-150 : “Schrijvers van bij ons” (ook in OB)
  - “Feesten-Vlaggen-Verenigingen” – 10 jaar ’t Heem
  - 150 jaar geleden - Prosper Stijns in Mullem geboren
  - 75 jaar K.S.A. (+VKSJ) Eine – 2010

Zeven gelegenheidstentoonstellingen :
  - Eén jaar Heemkundige Kring
  - Prosper De Maeght : een volksfiguur (in OB)
  - Verbroedering “Enne 2000”
  - Het Kapiteinskapelleke (Openmonumentendag)
  - 10 jaar Heemkring Westerring (Erfgoeddag)
  - Spoorlijn Nazareth-Bevere officieel in gebruik (1857)
  - Bloei en teloorgang van de textielindustrie in Eine

Acht tentoonstellingen als medewerker :
  - 175 jaar Kon. Harmonie St Cecilia Eine
  - 50 jaar KWIK Eine
  - De Kerkschatten in de St Eligiuskerk te Eine
  - De slag bij Oudenaarde in 1708
  - Open monumentendag 2000 (St Eligiuskerk)
  - 75 jaar Middenstand Eine
  - 60 jaar Bevrijding & de Ohiobrug (maquette)
  - 110 jaar ACV Eine-Mullem


BEREIKBAARHEID :
Lokaal & Archiefplaats : ' t HEEM,
Eineplein, 3, Oudenaarde (vlakbij de St Eligiuskerk van Eine).
is elke maand vrij toegankelijk :
* de eerste zondag tussen 10 en 12 uur.
* de laatste donderdag tussen 19 en 22.00 uur

Archivaris : Patrick De Wambersie,
Molenstraat 89,
9700 Oudenaarde-Eine
Tel.: 055/319022 

Ledenhoek

Heeft u een abonnement op ons tijdschrift Westerring ? Dan kunt u zich hier aanmelden met de nummer (5karakters) en de volledige naam vermeld op het etiket van uw boekje.