Heemkring Westerring

Omvat Eine, Heurne en Mullem

Fotoalbum

De St-Eligiuskerk

Op 3 november komt er eindelijk goed nieuws. De Crypte een geklasseerd monument ?
'Minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, geeft aan dat de restauratiewerken indien nodig zullen worden afgedwongen.
Nog dit jaar zullen experts de crypte in de Sint-Eligiuskerk in Eine bezoeken.
Bedoeling is om na te gaan welke restauratiewerken precies nodig zijn.

 

De oorsprong van de kerk is zeer oud. Het gaat terug tot voor het jaar 840. Het was heel klein en het staat er nu nog, maar het heet Kapel van Landas't. Het kerkje werd te klein voor de groeiende bevolking en in 1171 bouwde de graaf Geeraard van Landas(t) naast de kleine kerk, een grotere die gebouwd werd in romaanse stijl. Alle verbouwingen gebeurden in de stijl die in die periode hoogtij vierde. (Gotisch, Renaissancestijl).

De grote relikwieschrijn is het meest kostbare bezit van de kerk. Deze relikwie werd rechtstreeks uit Rome overgebracht door graaf Arnold van Landas(t) als beloning voor zijn kruisvaarten uit de handen van Paus Innocentius III.

Onder de romaans-gotische Sint-Elooiskerk bevindt zich een Romaanse crypte die pas in 1971 werd ontdekt.

Dit is een 11de eeuwse crypte. De hele ruimte is decoratief met muurschilderingen bedekt die dateren van omstreeks 1300.

Hieronder bevinden zich enkele foto's van nu en toen

Hier ook de grafkapel van de heren van Landast. Muurschilderingen van bijna 700 jaar oud.In de velden van Eine greep in 1708 de slag van Oudenaarde plaats.

Eine : De kerk

De kerk voor de oorlog 14-18 De Kerk in 1922
De oorspronkelijk Romaanse Sint-Eligiuskerk zag er voor de eerste wereldoorlog zo uit.

De bonte mengeling van stijlkenmerken getuigt van haar bewogen verleden.

Met man en macht werd er gedurende 4 jaar (1918-1922) gewerkt aan de wederopbouw van de kerk.

 

 

De Romaanse Sint-Eligiuskerk (Oktober 1999)

De Kerk - vooraangezicht 1999 Zicht op de kerk - 1999

Boekennieuws :
De Sint-Eligiuskerk te Eine -een Romaanse kollegiale en haar crypte
  DEVOS, Patrick : De Sint-Eligiuskerk te Eine -een Romaanse kollegiale en haar crypte
  Gent, uitgeg. in opdracht van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen,    1993, 55pp.

Dit boekje is te raadplegen in 't Heem

Zie ook (Voordracht Conservering)