Heemkring Westerring

Omvat Eine, Heurne en Mullem

Fotoalbum

Kalender 't Es te doene

April 2018
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Archiefdag
21 apr 2018
19:00 - 21:00

Archiefdag
21 mei 2018
19:00 - 21:00

Archiefdag
21 juni 2018
19:00 - 21:00

Archiefdag
21 juli 2018
19:00 - 21:00

Tijdschrijft Westerring

Het Heemkundig contactblad kreeg als benaming de straatnaam van de N 60, zijnde "WESTERRING" = de weg waaraan de drie Oudenaardse deelgemeenten Eine + Heurne + Mullem palen. Het blad wordt driemaandelijks uitgegeven en biedt de lezer een 25 tal bladzijden leesgenot met o.a. onze jaarthema's & activiteiten - abonnementen & verenigingsnieuws - streekdialect - berichten uit oude kranten & parochieboeken - foto's - ontspanning - ...

Indien u lid bent kunt u hier HK Westerring online lezen.

beschermledenBeschermleden BeschermledenU kan zich hierop abonneren:
€ 12,00 voor een gewoon abonnement
€ 15,00 voor een steunabonnement
€ 30,00 als erelid (met een steunabonnement)
€ 65,00 of meer als beschermlid (speciale vermelding + steunabonnement) - Tevens vermelding op onze website
(eventueel te verhogen met verzendingskosten voor het buitenland: +€ 14,03 (EEG))

Speciaal aanbod : Nieuwe abonnees ontvangen jaargang 2015 bij het abonnement voor 2016 tegen een supplement van 5 Euro (plus €3,85 portkosten indien bezorgd per postverzending). Dit aanbod is geldig tot 16 feb. 2016.

Dank bij voorbaat voor jullie spontaan herabonneren en de gewaardeerde steun !!

Sind 2014 bestaat onze HK Westerring 20 jaar! De abonnementen zijn nog steeds onze bijzonderste bron van inkomsten. Wij hopen dat iedereen zijn jaarabonnement terug zal verlengen en indien mogelijk, dit met een bijkomend bedrag als steun wil verhogen voor de werkingskosten van onze heemkring, alsook voor het onderhoud, de huur en verwarming van ons archieflokaal 't Heem!

Overschrijven kan op het volgend rekeningnummer van
HK Westerring vzw, Eineplein 3, 9700 Oudenaarde
IBAN: BE77 0682 2237 4042 BIC:GKCCBEBB


2018

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 25 - Nr 97- 2018 
Omslag : Op 5 november 2017 arriveerden 4 vrienden in het Base Camp van de Mount Everest. Dit basiskamp is gelegen op de hoogte van 5.364m. Met trots poseerden ze met hun Einse vlag. (Koen Staelens, Mark Grypdon - Kenneth Grypdon en Olivier De Schrijver)
  - Cover, Colofon, bestuur , Inhoud Pg 2

nr97
- Rietjes huis - Wij bouwen aan de toekomst van het verleden. Pg 3
-  Nieuws van Eine 1914-1918 uit "Onze Wensch": Een soldatentijdschrift van 1918 Pg 4
-  WK Eine - deel 20 - WK Eine zoals het vroeger was. Pg 13
- Lijkrede voor juffrouw Anna De Maeght Pg 14
-  't Es te zeggn Pg 16
- ' Café Trompet (1954 - 1958) Pg 18
- 'De polemiek over de financiering van Godshuis (of Lazerij) van Eine Pg 20
- Herdenking van de Eerste Wereldoorlog Pg 16
- Reactie op het artikel over de Einse vondeling Pg 23
- Tentoonstelling: Belgica@Antartica
- Ledennieuws
- Beschermleden
Pg 24
Pg 26
Pg 27

 

2017

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 24 - Nr 96- 2017 
Omslag : Varkenskweker Maurice Vindevogel met pony en kar in de besneeuwde velden te Heurne.
  - Cover, Colofon, bestuur , Inhoud Pg 2

nr96
- Woordje van uw voorzitter Pg 3
-  Plechtige uitvaartdienst van de Patriotten in de SInt-Eligiuskerk te Eine op 22 maart 1790 Pg 4
-  Sport in Eine-Heurne-Mullem:
Francine Peyskens - deel 2
Pg 7
- Wapens tijdens WO I - geweren, revolvers en pistolen Pg 8
-  Een vondeling in Eine - teruggevonden Pg 10
- 't  Heem openinigsuren Pg 13
- 't Es te zeggn Pg 14
- Reizen Scheldevallei - 70 jaar Pg 16
- Anno 1967 - deel 2  Pg 19
- Abonneelijsten 2017
- Ledennieuws
- Tentoonstelling Belgica@Antartica
- Nacht van de geschiedenins
- Beschermleden
Pg 22
Pg 26
Pg 26
Pg 26
Pg 27

 

   

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 24 - Nr 95- 2017 
Omslag : Op de dag van de Sint-Pietersfeesten (25 juni) werd dit publicatiebord geplaatst aan het huisje (Eineplein 2) dat naast ons heem is gelegen.
foto: Julien Goethals.
  Cover, Colofon, bestuur , Inhoud Pg 2

nr95
- De heemkring gaat uitbreiden Pg 3
- Over de gereformeerde kerken van Eine en Heurne Pg 4
- Viergeslachten uit de oude doos
        De familie Vander Beken
Pg 10
- Korte plechtigheid aan de Ohiobrug Pg 11
- De geschiedenis van Samsonite Pg 12
- 't Es te zeggn Pg 18
- Sport in E-H-M: 50 jaar geleden won atlete Francine Peyskens de Feminaprijs Pg 20
- 50 jaar geleden: De Bolhoeden Pg 22
-  WK Eine zoals het vroeger was Pg 23
- Vitrinekasten met kazuifels
- Sfeerbeelden Sint-Pietersfeeesten
            25 juni 2017 
- Ledennieuws
- voordracht: Straffen op mensenmaat
- Beschermleden
Pg 24
Pg 25

Pg 26
Pg 26
Pg 27
Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 24 - Nr 94- 2017 
Omslag :  Bewegwijzering van een fietsknooppunt (Gedeelte Molenstraat, Eine, overde Westerring.
foto: Patrick De Wambersie.
  Cover, Colofon, bestuur , Inhoud Pg 2

nr94
- Sint-Pietersfeesten in ons Heem Pg 3
-  De Parochiale Missienaaikring van Eine Pg 4
- 't Es te zeggn Pg 9
- Met paard en kar: het levensverhaal van Evarist Benoot Pg 12
- Twee pastoors feestelijk ingehaald te Mullem Pg 15
- Viergeslachten uit de oude doos: De familie Leutenez Pg 16
- Provincie Oost-Vlaanderen en de heemkundige tijdschriften Pg 19
- Anno 1967 Pg 20
-  Straten met een bloemennaam
                          De lijsterbes
Pg 24
- Agnes Weyts: Zuster Marie-Benilde 
- Ledennieuws
- Beschermleden
Pg 25
Pg 26
Pg 27
Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 24 - Nr 93- 2017 
Omslag :  De hoeve de Torre te Heurne. Deze hoeve maakt deel uit van een oude heerlijkheid waarvan de geschiedenis terug gaat tot de 12de eeuw; De oudst bekende eigenaars waren de heren van de familie van Heurne (eind 13de eeuw) foto: Patrick De Wambersie.
  Cover, Colofon, bestuur , Inhoud Pg 2

nr93
- De Ijsheilingen Pg 3
- Oorsprong van de Familie Van Heurne - een hypothese Pg 4
- 't Heem Pg 8
- 't Es te zeggn Pg 9
- Website 't Heem Pg 11
- Reimond Stijns (1850-1905) - Groot en miskend Pg 12
- Viergeslachten uit de oude doos Pg 15
- De pastoors van Mullem - rechtzetting Pg 15
- Mijmeringen van Christ Pg 16
- Kwik Eine (19) - Het gebeurde 50 jaar geleden: WK kampioen in de 2de Provinciale
- De geschiedenis van de Vlaamse landbouw - deel 3 - Bevolkingssituatie vanEine, Heurne en Mullem sinds 1900
- Voordracht "Belgen maken Bommen": een voltreffer
- Virtueel bezoek crypte Eine via 3D voorstelling
Ledennieuws
Beschermleden
Pg 18

Pg 20


Pg 24

Pg 25

Pg 26
Pg 27

2016

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 23 - Nr 92- 2016 
Omslag :  Mullem in de winter: tekening naar aanleiding van
               "het jaar van het dorp 1978".
  Cover, Colofon, bestuur , Inhoud Pg 2

nr92
Woordje van de voorzitter Pg 3
De pastoors van Mullem Pg 4
Kruispunt van liefde en oorlog Pg 7
Kerstnacht aan de ijzer Pg 11
't Es te zeggn Pg 11
De Vlaamse landbouw eind 1800 tot na WOII - deel 2  Pg 14
Anno 1966 - deel 2 Pg 17
Het petekind van de koning - deel 2 Pg 21
Schilderij "Zicht op Mullem" Pg 22
Abonnees Heemkring Weserring 2016
Ledennieuws
Beschermleden
Pg 23
Pg 26
Pg 27

Lees meer: 2016

2015

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 22 - Nr 88- 2015 
Omslag :  Reimond Stijns
              (Auteur van onder andere "Arm Vlaanderen" en "Hard Labeur" )
  Cover, Colofon, bestuur , Inhoud Pg 1

nr86
Woordje van uw voorzitter Pg 2
Boekvoorstelling "Reimond Stijns" Pg 3
Vliegende dromedarissen en kamelen Pg 4
Juul (Juulke) Adam, de kabineur Pg 5
Erratum:
De geschiedenins van de aardappel - deel1
Pg 7
De geschiedenis van de aardappel - Deel 2 Pg 9
Heurne tijdens de eerste wereldoorlog Pg 11
't Es te zeggen Pg 15
Dwangarbeid 1940 - 1945.
Karel De Rijke, 70 jaar later
Pg 17
Tydingen uit 1865 Pg 19
Dekenij Oudenaardse steenweg 60 jaar
(1955-2015)
Pg 23
Ledennieuws Pg 25
Beschermleden

Pg 25

 

Lees meer: 2015