Heemkring Westerring

Omvat Eine, Heurne en Mullem

Fotoalbum

Kalender 't Es te doene

April 2020
Z M D W D V Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Tijdschrijft Westerring

Het Heemkundig contactblad kreeg als benaming de straatnaam van de N 60, zijnde "WESTERRING" = de weg waaraan de drie Oudenaardse deelgemeenten Eine + Heurne + Mullem palen. Het blad wordt driemaandelijks uitgegeven en biedt de lezer een 25 tal bladzijden leesgenot met o.a. onze jaarthema's & activiteiten - abonnementen & verenigingsnieuws - streekdialect - berichten uit oude kranten & parochieboeken - foto's - ontspanning - ...

Indien u lid bent kunt u hier HK Westerring online lezen.

Onze beschermledenOnze beschermledenAbonnementen

Abonnementen, info & adreswijzigingen: (oud en nieuw adres vermelden)
Linda Van Renterghem
Fietelstraat 2, 9700 Oudenaarde
tel: 055/316061 of 0496/915631
E-mail: linda.vanrenterghem@telenet.be

Abonnementsprijzen:
- Jaarabonnement: € 12,00
- Steunabonnement: € 15,00
- Erelid:€ 30.00
- Beschermlid: €65.00 of meer (met vermelding van LOGO op de website en het boekje)

Betaling: 
Bedrag naar uw keuze overschrijven naar rek. nr. BE 77 0682 2237 4042 van 
Heem kring Westerring vzw, Eineplein 3, 9700 Oudenaarde of contact aan een medewerker (zie "Dit is uw Werkgroep")

Redactieraad Westerring :
Eddy De Buck - Magda De Lange - Patrick De Wambersie - Joke Huysman - Marc Leute­
nez - Roger Peyskens - Marc Sante - Roland Vandendriessche - Linda Van Renterghem - Julien Verhaeghe - Paul Vergracht

Verantwoordelijke uitgever:
Linda Van Renterghem
Fietelstraat 2 - 9700 Oudenaarde
Tel. 055/316061
E-mail : linda.vanrenterghem@telenet.be
Elke auteur is verantwoordelijk voor de
inhoud van zijn bijdrage.

2019

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 26 - Nr 103- 2019 
Omslag : Rijkswachter Edmud Verwulgen in vol ornaat.
Hij was rijkswachter in Eine vanaf 1931 tot 1947
  - Cover - colofon - bestuur - inhoud Pg 2

HW Westerring Contactblad nr103 2019
- De Rijkswachterbrigade van Eine
    - De Gendarmerie - Deel 1
Pg 3
- Gewijzigde openingsuren in 't Heem Pg 10
- Grote meesters - kleine meesters
 of hoe Eine, Heurne en Mullem inspireren tot meesterschap
Pg 11
- Brouwerij Cnudde 100 jaar Pg 15
- 't Es te zeggen Pg 18
 - Hector Joseph Leon Vanden Broecke - Een oorlogheld uit Eine Pg 20
 - "De Scheldeklokke" van 19 feb. 1928
 Heurne: De storm
Pg 25
- Ledennieuws Pg 26
- Beschermleden
Pg 27

 

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 26 - Nr 102- 2019 
Omslag : Schilderij van Albert Clayes "Zicht op de Bekemolen te Mullem
  - Cover - colofon - bestuur - inhoud Pg 2

HW Westerring Contactblad nr102 2019
- Sint-Pietersfeesten in ons Heem 
30 juni 2019
Pg 3
- 50 jaar geschiedenis van Eine 1860 - 1    1910
        Deel 2: de industrie
Pg 4
- De schilderkunst van
        Ernest Van den Driessche 
Pg 7
- 100 jaar Landelijkse Beweging in Eine Pg 10
- De geschiedenis van wasserij Nieuwkuis De Zon Pg 12
 - 't Es te  zeggen Pg 14
 - De watermolen in Mullem Pg 16
 - Aanvulling op artikel "Muziekale herinneringen aan Eine" Pg 21
- Anno 1969 - deel 1
- Ledennieuws
- Beschermleden
Pg 22
Pg 26
Pg 27

 

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 26 - Nr 101- 2019 
Omslag : binnenkort
     

nr101
- Geslaagde Sint-Pietersfeesten Pg 3
- De slag aan de Schelde van 1 tot 9  november 1918 Pg 4
- Reimond Stijns: het bewogen leven van de meest beroemde Mullemnaar. Pg 11
- Van latrine tot kamperpot Pg 16
- 't Es te zeggen Pg 18
- 1968 - Het wielergala te Eine Pg 21
- Christ, wij missen je nog altijd enorm
Pg 23
- Ledennieuws Pg 26
- Beschermleden Pg 27

 

2018

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 25 - Nr 100- 2018 
Omslag : Tekening van Mark Sante ter gelegenheid van de uitgave van ons 100ste contactblad
  Cover - colofon - bestuur - inhoud Pg 2

HW Westerring Contactblad nr100 2018
 Woordje van de voorzitter Pg 3
 Rietjes huis: verleden, heden en toekomst. Pg 5
 Tydingen uit 1968 Pg 8
 Openingsuren 't Heem Pg 11
 Wapens uit WO1 - deel 2 - machine geweren en mitrailleurs Pg 12
 't Es te  zeggen Pg 14
 Een uniek fragment van een oud brandvenster, gevonden in de crypte van de kerk van EIne Pg 16
 Straten en bloemennamen: de klaproos Pg 21
Anno 1968 - deel 2
Ledennieuws - Nacht van de geschiedenis - Uitstalramen Heemkring Westerring
Abonneelijst Heemkring Westerring
Westerring 2018
Beschermleden
Pg 22
Pg 26


Pg 27

Pg 31

 

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 25 - Nr 99- 2018 
Omslag : Eerste beeld van Prosper
  - Cover - colofon - bestuur - inhoud Pg 2

nr99
- Geslaagde Sint-Pietersfeesten Pg 3
- De slag aan de Schelde van 1 tot 9  november 1918 Pg 4
- Reimond Stijns: het bewogen leven van de meest beroemde Mullemnaar. Pg 11
- Van latrine tot kamperpot Pg 16
- 't Es te zeggen Pg 18
- 1968 - Het wielergala te Eine Pg 21
- Christ, wij missen je nog altijd enorm
Pg 23
- Ledennieuws Pg 26
- Beschermleden Pg 27

 

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 25 - Nr 98- 2018 
Omslag : Het Kasteel van Heurne
   Cover - colofon - bestuur - inhoud Pg 2

nr97
 Sint-Pietersfeesten 2018 Pg 3
 Het "kasteel" van heurne en zijn bewoners Pg 4
 Davidsfonds Eine: de kleurrijke en soms bewogen geschiedenis van een cultuurvereniging van 1930 tot heden. Pg 8
 Straten met een bloemennaam :
             de meidoorn
Pg 11
 360 jaar geleden: 1658 een rampzalig jaar voor Eine Pg 12
 Verbroedering met  Esnes Pg 15
 't Es te zeggn Pg 16
 Erfgoeddag 2018 Pg 18
 Viergeslachten uit de oude doos -
         De familie De Buck
Pg 19
WK Eine - deel 21 Seizoenen 1925 tot 1939
Anno 1968 - deel 1
Ledennieuws
Beschermleden
Pg 20
Pg 22
Pg 26
Pg 27

 

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 25 - Nr 97- 2018 
Omslag : Op 5 november 2017 arriveerden 4 vrienden in het Base Camp van de Mount Everest. Dit basiskamp is gelegen op de hoogte van 5.364m. Met trots poseerden ze met hun Einse vlag. (Koen Staelens, Mark Grypdon - Kenneth Grypdon en Olivier De Schrijver)
  - Cover, Colofon, bestuur , Inhoud Pg 2

nr97
- Rietjes huis - Wij bouwen aan de toekomst van het verleden. Pg 3
-  Nieuws van Eine 1914-1918 uit "Onze Wensch": Een soldatentijdschrift van 1918 Pg 4
-  WK Eine - deel 20 - WK Eine zoals het vroeger was. Pg 13
- Lijkrede voor juffrouw Anna De Maeght Pg 14
-  't Es te zeggn Pg 16
- ' Café Trompet (1954 - 1958) Pg 18
- 'De polemiek over de financiering van Godshuis (of Lazerij) van Eine Pg 20
- Herdenking van de Eerste Wereldoorlog Pg 16
- Reactie op het artikel over de Einse vondeling Pg 23
- Tentoonstelling: Belgica@Antartica
- Ledennieuws
- Beschermleden
Pg 24
Pg 26
Pg 27

 

2017

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 24 - Nr 96- 2017 
Omslag : Varkenskweker Maurice Vindevogel met pony en kar in de besneeuwde velden te Heurne.
  - Cover, Colofon, bestuur , Inhoud Pg 2

nr96
- Woordje van uw voorzitter Pg 3
-  Plechtige uitvaartdienst van de Patriotten in de SInt-Eligiuskerk te Eine op 22 maart 1790 Pg 4
-  Sport in Eine-Heurne-Mullem:
Francine Peyskens - deel 2
Pg 7
- Wapens tijdens WO I - geweren, revolvers en pistolen Pg 8
-  Een vondeling in Eine - teruggevonden Pg 10
- 't  Heem openinigsuren Pg 13
- 't Es te zeggn Pg 14
- Reizen Scheldevallei - 70 jaar Pg 16
- Anno 1967 - deel 2  Pg 19
- Abonneelijsten 2017
- Ledennieuws
- Tentoonstelling Belgica@Antartica
- Nacht van de geschiedenins
- Beschermleden
Pg 22
Pg 26
Pg 26
Pg 26
Pg 27

 

   

Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 24 - Nr 95- 2017 
Omslag : Op de dag van de Sint-Pietersfeesten (25 juni) werd dit publicatiebord geplaatst aan het huisje (Eineplein 2) dat naast ons heem is gelegen.
foto: Julien Goethals.
  Cover, Colofon, bestuur , Inhoud Pg 2

nr95
- De heemkring gaat uitbreiden Pg 3
- Over de gereformeerde kerken van Eine en Heurne Pg 4
- Viergeslachten uit de oude doos
        De familie Vander Beken
Pg 10
- Korte plechtigheid aan de Ohiobrug Pg 11
- De geschiedenis van Samsonite Pg 12
- 't Es te zeggn Pg 18
- Sport in E-H-M: 50 jaar geleden won atlete Francine Peyskens de Feminaprijs Pg 20
- 50 jaar geleden: De Bolhoeden Pg 22
-  WK Eine zoals het vroeger was Pg 23
- Vitrinekasten met kazuifels
- Sfeerbeelden Sint-Pietersfeeesten
            25 juni 2017 
- Ledennieuws
- voordracht: Straffen op mensenmaat
- Beschermleden
Pg 24
Pg 25

Pg 26
Pg 26
Pg 27
Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 24 - Nr 94- 2017 
Omslag :  Bewegwijzering van een fietsknooppunt (Gedeelte Molenstraat, Eine, overde Westerring.
foto: Patrick De Wambersie.
  Cover, Colofon, bestuur , Inhoud Pg 2

nr94
- Sint-Pietersfeesten in ons Heem Pg 3
-  De Parochiale Missienaaikring van Eine Pg 4
- 't Es te zeggn Pg 9
- Met paard en kar: het levensverhaal van Evarist Benoot Pg 12
- Twee pastoors feestelijk ingehaald te Mullem Pg 15
- Viergeslachten uit de oude doos: De familie Leutenez Pg 16
- Provincie Oost-Vlaanderen en de heemkundige tijdschriften Pg 19
- Anno 1967 Pg 20
-  Straten met een bloemennaam
                          De lijsterbes
Pg 24
- Agnes Weyts: Zuster Marie-Benilde 
- Ledennieuws
- Beschermleden
Pg 25
Pg 26
Pg 27
Contactblad van de Heemkring Westerring
Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 24 - Nr 93- 2017 
Omslag :  De hoeve de Torre te Heurne. Deze hoeve maakt deel uit van een oude heerlijkheid waarvan de geschiedenis terug gaat tot de 12de eeuw; De oudst bekende eigenaars waren de heren van de familie van Heurne (eind 13de eeuw) foto: Patrick De Wambersie.
  Cover, Colofon, bestuur , Inhoud Pg 2

nr93
- De Ijsheilingen Pg 3
- Oorsprong van de Familie Van Heurne - een hypothese Pg 4
- 't Heem Pg 8
- 't Es te zeggn Pg 9
- Website 't Heem Pg 11
- Reimond Stijns (1850-1905) - Groot en miskend Pg 12
- Viergeslachten uit de oude doos Pg 15
- De pastoors van Mullem - rechtzetting Pg 15
- Mijmeringen van Christ Pg 16
- Kwik Eine (19) - Het gebeurde 50 jaar geleden: WK kampioen in de 2de Provinciale
- De geschiedenis van de Vlaamse landbouw - deel 3 - Bevolkingssituatie vanEine, Heurne en Mullem sinds 1900
- Voordracht "Belgen maken Bommen": een voltreffer
- Virtueel bezoek crypte Eine via 3D voorstelling
Ledennieuws
Beschermleden
Pg 18

Pg 20


Pg 24

Pg 25

Pg 26
Pg 27

Subcategorieën

Indien u lid bent van de HK Westrring kan u ons tijdschrijft digitaal bekijken.
Heeft u geen toegang, stuur dan een mailtje naar info@westerring.be.

Veel leesplezier