Heemkring Westerring

Omvat Eine, Heurne en Mullem

Fotoalbum

Bekende personen

Eine heeft enkele bekende personen gehad in het verleden. Hier kunt u reeds kennis maken met deze personen en hun geschiedenis.

In onze heemkring kan u uiteraard meer informatie bekomen.

 

Nestor De Tiére (1856 - 1920)

Nestor de Tière
Andere links : www.dbnl.org

De heer Nestor De Tière werd geboren in 1856 te Eine. Hij schreef de volgende werken: "Een spiegel", bekroond in den XIIden driejaarlijkschen staatswedstrijd; "Liefdedrift"; "Roze Kate"; "Een misdadige", "Wilde Lea"; "Honger" en ook de bekende zangspelen: "Herbergprinses"; "De Bruid der zee"; "Baldie". Hij is een bekend tooneelcriticus.

Het woonhuis van Nestor:
Helaas zal dit gebouw nu verdwijnen(2006) en plaatsmaken voor parking. (Kledingszaak Klein Londen)
Wat er zal gebeuren met de gedenkplaat is nog niet zeker maar wij hopen dat deze terug op zijn plaats zal komen, maar verdwijnen mag ze zeker niet.

Het leven van Nestor De Tière werd beschreven in het contactblad Westerring van de heemkring vzw Westerring en zijn te vinden in de nummers 5 tot 14.

Boeken en werken van hem zijn te raadplegen in 't Heem, de archiefplaats van heemkring vzw Westerring

Werken : 
Roosje van den veldwachter (1880), Vorstenplicht (1881), Zieleketens (1881), Raymond van Alten (1883), Bloemeken (1884), Het rouwkleed (1885), Elsa (1886), Hermina (1889) 
Moederhert (1890), Seva Rutsaert (1890), Een spiegel (1891), Belsama (1892), Liefdedrift (1892), Roze Kate (1893), Wilde Lea (1894), Eene misdadige (1896), Herbergprinses (1896), De bruid der zee (1901), Honger (1901), De kapel (1903), Baldie (1908), Het allerlaagste (1919), 't Was op eersten januari (1920)

Gedichtenbundel                    

Gedicht : De Geboortestreek
 Nestor de Tiére gedichtenboekEen blz uit de gedichtenbundel

 

 Inhuldiging gedenksteen Nestor De Tière 1939
Inhuldiging in 1939 van de gedenkplaat

Prosper De Maeght

Prosper De Maeght
Deze twee "dreupelende"  heerschappen herkennen we als Prosper De Maeght (links), aan wie onze fietel zijn bloeiend bestaan dankt, en Charles Elebaut, die vader was van liefst 26 kinderen


Prosper De Maeght
Prosper De Maeght

De Stichter Prosper De Maeght.

In 1849 vestigde Prosper De Maeght zich te Eine. Hij was fabrikant in tabak en snuif terwijl zijn echtgenote Lucie Hespeels tapster was in het toenmalige café “de Casino” in de Kerkestraat. De herberg is te situeren ter hoogte van de toonzaal van Deepafloor en het woonhuis Fabriekstraat nr. 1, tot 2004 bewoond door Denise De Steur.

Prosper De Maeght was afkomstig uit Wakken en zijn echtgenote uit Anzegem. Hij kwam naar Eine wonen om dirigent van de plaatselijke harmonie St-Cecilia te worden. Hun herberg werd het lokaal van het muziek en de repetities vonden plaats in een zaaltje achter het woonhuis (later werd dit een smisse).

Prosper was een begaafd baszanger en werd aangesteld als tweede kerkzanger. Als muzikant was hij een uitstekend klarinettist. Tevens werd hij ook nog dirigent van één der muziekmaatschappijen in Ename en Zingem.

Zijn gezin totaliseerde 14 kinderen waarvan er echter 6 op zeer jeugdige leeftijd gestorven zijn. Drie van zijn zonen werden eveneens muziekdirigent : Adolf werd zijn opvolger te Eine, Camiel in Ertvelde en René in Jette. Tot op heden zijn nog steeds naamdragers actief met muziek bezig.

Toen Prosper op 2 oktober 1894 stierf, woonde hij in de Statiestraat nr 12 te Eine. Zijn sterfhuis bleef grotendeels intact en heeft Ohiostraat nr. 195 als huidig adres.

Ledenhoek

Heeft u een abonnement op ons tijdschrift Westerring ? Dan kunt u zich hier aanmelden met de nummer (5karakters) en de volledige naam vermeld op het etiket van uw boekje.